Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 6 άτομα στο Δήμο Καλαμαριάς

ΑΣΕΠ: 6 άτομα στο Δήμο Καλαμαριάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1Ε/2022: Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 05/11/2021-15/11/2021

Επικοινωνία:
2313 314230