Αρχική ΑΣΕΠ AΣΕΠ: 55 Προσλήψεις στο Δήμο Βόλου

AΣΕΠ: 55 Προσλήψεις στο Δήμο Βόλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημόσιο

Δώδεκα (12) Οδηγών Αυτοκινήτων ΔΕ με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
Σαράντα τριών (43) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ (Συνοδών Απορριμματοφόρων)

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ