Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 51 Προσλήψεις στο Δήμο Ιωαννιτών

ΑΣΕΠ: 51 Προσλήψεις στο Δήμο Ιωαννιτών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εννέα (9) μηνών, επί ωρομισθία, με κάλυψη της δαπάνης από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Το Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» (Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι.)

Διαβάστε τη προκήρυξη εδώ