Αρχική Μόνιμοι Αυτή είναι η προκήρυξη του ΑΣΕΠ που θα “σπάσει” ταμεία μετά το...

Αυτή είναι η προκήρυξη του ΑΣΕΠ που θα “σπάσει” ταμεία μετά το Πάσχα!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ολόκληρο το ΦΕΚ της προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2021 για μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών και σύμφωνα με όσα μαθαίνει το Dimosio.gr αναμένεται κυριολεκτικά “να σπάσει ταμεία” με τις αιτήσεις να υπολογίζονται σε χιλιάδες!

Στην προκήρυξη συμμετέχουν υποψήφιοι – κάτοχοι 80 διαφορετικών πτυχίων και διπλωμάτων.

Θα επιλεγούν μόνιμοι υπάλληλοι των εξής ειδικοτήτων:
  • 32 – ΠΕ Διοικητικού Προξενικού
  • 9 – ΔΕ Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης
  • 9 – ΥΕ Επιμελητών

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση 50 θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Εξωτερικών.

Θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο:

  • 32 – ΠΕ Διοικητικού Προξενικού
  • 9 – ΔΕ Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης
  • 9 – ΥΕ Επιμελητών

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων με ανάλυση αυτών που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά τον πίνακα κατανομής θέσεων, τα απαιτούμενα και απαραίτητα πρόσθετα προσόντα.

 

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το ΦΕΚ της προκήρυξης