Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 50 προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στον Δήμο Πειραιά

ΑΣΕΠ: 50 προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στον Δήμο Πειραιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, 50 (πενήντα) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2021-2022 στον Δήμο Πειραιά.
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του Ο.Π.Α.Ν, (www.opanpireas.gr) και να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία του Ο.Π.Α.Ν (Διεύθυνση: πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλλα), τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.4136.355, από 09.12,2021 και για (10) δέκα εργάσιμες ημέρες έως και 22.12.2021 κατά τις ώρες 9:30΄- 13:30.