Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 5 Προσλήψεις στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΑΣΕΠ: 5 Προσλήψεις στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση»

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση»

3 άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση»

Καταληκτική Ημερομηνία:
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 3, 2021