Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 5 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας

ΑΣΕΠ: 5 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
4 ΥΕ Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 17/6/2021 έως 22/6/2021.