Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 5 Εργάτες στο Δήμο Βοΐου

ΑΣΕΠ: 5 Εργάτες στο Δήμο Βοΐου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοίνωση πρόσληψης Προσωπικού ΥΕ-Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχιακών αναγκών πυροπροστασίας, του Δήμου Βοΐου.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ