Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 45 προσλήψεις στην Δ.Ε.Υ.Α Χανίων

ΑΣΕΠ: 45 προσλήψεις στην Δ.Ε.Υ.Α Χανίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΣΕΠ: 45 προσλήψεις στην Δ.Ε.Υ.Α Χανίων
Ανακοίνωση για την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων, που εδρεύει στο Δήμο Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
ΑΣΕΠ: 45 προσλήψεις στην Δ.Ε.Υ.Α Χανίων
ΑΣΕΠ: 45 προσλήψεις στην Δ.Ε.Υ.Α Χανίων

ΑΣΕΠ: 45 προσλήψεις στην Δ.Ε.Υ.Α Χανίων

ΑΣΕΠ: 45 προσλήψεις στην Δ.Ε.Υ.Α Χανίων
ΑΣΕΠ: 45 προσλήψεις στην Δ.Ε.Υ.Α Χανίων
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 1/6/2022 έως και 10/6/2022
ΑΣΕΠ: 45 προσλήψεις στην Δ.Ε.Υ.Α Χανίων
ΑΣΕΠ: 45 προσλήψεις στην Δ.Ε.Υ.Α Χανίων