Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 42 Προσλήψεις στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης

ΑΣΕΠ: 42 Προσλήψεις στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 42 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωριαία αποζημίωση.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 14/08/2022-23/08/2022