Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 41 προσλήψεις στο δήμο Αγίου Δημητρίου

ΑΣΕΠ: 41 προσλήψεις στο δήμο Αγίου Δημητρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με 41 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Αγίου Δημητρίου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΔΕ ΥΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αναμένεται.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.