Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 4 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

ΑΣΕΠ: 4 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημόσιο
Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου “Διαμόρφωση, προστασία και ανάδειξη των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου Μαγούλα Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας” στο πλαίσιο της πράξης “Διαμόρφωση, προστασία και ανάδειξη των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου Μαγούλα Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας”.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 02/11/2021 έως και 08/11/2021