Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 39 προσλήψεις στον Δήμο Καλλιθέας

ΑΣΕΠ: 39 προσλήψεις στον Δήμο Καλλιθέας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση για το υπολειπόμενο έως τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2021-2022 διάστημα για τα Τμήματα Ωδείου και Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου τριάντα εννέα (39) ατόμων και συγκεκριμένα:
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης που επιθυμούν να προσληφθούν, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών είναι από 19/11/2021 ημέρα Παρασκευή έως και 29/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.
Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ