Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 39 προσλήψεις στην ΔΕΗ

ΑΣΕΠ: 39 προσλήψεις στην ΔΕΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Συγκρότημα Αλιάκμονα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υδροηλεκτρικών Σταθμών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ Λινοπεραμμάτων

Ο Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων που εδρεύει στο Νομό Ηρακλείου.