Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 38 προσλήψεις στο Δήμο Ιωαννίνων

ΑΣΕΠ: 38 προσλήψεις στο Δήμο Ιωαννίνων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση και χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (9) μηνών, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων (με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ), για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών τμημάτων της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 08/09/2021 έως και 17/09/2021

Αναλυτικά η Προκήρυξη