Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 323 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

ΑΣΕΠ: 323 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ
για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισµού σχολικών µονάδων

Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα εννέα (119) ατόµων για την καθαριότητα σχολικών
µονάδων στο ∆ήµο Πειραιά.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την συνηµµένη αίτηση µε
αριθµό 33355/2925/13-08-2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην
ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]

ΔΕΙΤΕ ΤΗ 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων τεσσάρων (204) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3 /2021 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 06-08-2021 έως και 16-08-2021

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗ 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ