Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 32 άτομα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΑΣΕΠ: 32 άτομα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

14 ΔΕ Οδηγοί
18 ΔΕ Συνοδοί Σχολικών Λεωφορείων

Επικοινωνία: 

210 6464863