Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 30 προσλήψεις στο Δήμο Τυρνάβου

ΑΣΕΠ: 30 προσλήψεις στο Δήμο Τυρνάβου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Τυρνάβου.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 11565/25-7-2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 26/7/2022 έως και 8/8/2022