Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 3.165 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 3.165 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Με σταθερό ρυθμό προχωράει ο προγραμματισμός του ΑΣΕΠ για την στελέχωση του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα τους επόμενους μήνες με σχεδόν 3.000 νέους Δημόσιους υπαλλήλους.

Βάσει του προγραμματισμού αυτού, υπάρχουν προκηρύξεις που «τρέχουν» και δέχονται αιτήσεις, προκηρύξεις που έχουν σταλεί προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο καθώς και προκηρύξεις που επεξεργάζεται το Συμβούλιο για να πάρουν «σειρά» έκδοσης.

Οι προκηρύξεις που δέχονται αιτήσεις

Οι προκηρύξεις που δέχονται αιτήσεις αυτή την περίοδο αφορούν μόνιμες προσλήψεις στη ΔΕΗ και σε πέντε ακόμα φορείς του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη 6Ε/2021 του ΑΣΕΠ, η οποία θα δέχεται αιτήσεις μέχρι και τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, αφορά 11 προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, στον Συνήγορο του Πολίτη, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στο υπουργείο Εσωτερικών.

Επιπλέον, η προκήρυξη της ΔΕΗ, η οποία δέχεται αιτήσεις έως τις 26 Νοεμβρίου, αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, συνολικά 169 θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Οι προκηρύξεις στο Εθνικό Τυπογραφείο

Παράλληλα, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, έχει αποστείλει στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση δύο μεγάλες προκηρύξεις, οι οποίες αναμένεται να δημοσιευθούν από μέρα σε μέρα.

Η νέα μεγάλη προκήρυξη 9Κ/2021 του ΑΣΕΠ, που βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο, προβλέπει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων 416 θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Επιπλέον, στο τυπογραφείο βρίσκεται και η 10Κ/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, μέσω της οποίας θα προσληφθούν 48 άτομα, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε. ).

Ο προγραμματισμός του ΑΣΕΠ
Στην συνέχεια το ΑΣΕΠ έχει στα «σκαριά» μερικές ακόμα προκηρύξεις, μέσω των οποίων αναμένεται να καλυφθούν περίπου 2.500 θέσεις εργασίας στον Δημόσιο Τομέα.

Συγκεκριμένα οι προκηρύξεις που επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ και είναι σε «σειρά προτεραιότητας» είναι οι εξής:

  • Επόμενη σε «σειρά» θα είναι η προκήρυξη 7Ε/2021 για 16 θέσεις ΕΕΠ στο υπουργείου Οικονομικών και το υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
  • Μεγάλη θα είναι η προκήρυξη του υπουργείου Παιδείας που θα αφορά την στελέχωση του υπουργείου Παιδείας με 277 νέους δημόσιους υπαλλήλους
  • Η προκήρυξη του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που βρίσκεται επίσης σε επεξεργασία, θα αφορά την πλήρωση 470 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας.
  • Του υπουργείο Εσωτερικών έχει αποστείλει στον ΑΣΕΠ το προσχέδιο της προκήρυξης για την πλήρωση συνολικά 1.477 θέσεων στους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) το 2022
  • Σε επεξεργασία είναι και η προκήρυξη του Ελληνικού Κτηματολογίου για την πλήρωση 72 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας, της ΕΑΓΜΕ για την πλήρωση 15 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας και του Υπουργείου Τουρισμού για την πλήρωση 14 θέσεων και 15 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας. Η προκήρυξη αυτή θα αφορά συνολικά 116 νέες θέσεις στο Δημόσιο.
  • Η προκήρυξη του Εθνικού Τυπογραφείου θα αφορά την πλήρωση 23 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας και της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλήρωση 27 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας
  • Τέλος η προκήρυξη της ΕΛΣΤΑΤ για την πλήρωση 115 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας.