Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 29 προσλήψεις στο Δήμο Πεντέλης

ΑΣΕΠ: 29 προσλήψεις στο Δήμο Πεντέλης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πεντέλης.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 1/14799/4207 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]
Προθεσμία υποβολής από 09/08/2021 μέχρι και 13/08/2021