Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 25 θέσεις εργασίας στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής

ΑΣΕΠ: 25 θέσεις εργασίας στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προσωπικό (ΣΟΧ 2/2021), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκείας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 8 μήνες στο Ν.Π.Δ.Δ  «ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)»

Ειδικότερα αναμένεται να υπάρξουν προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 8 μήνες, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων, για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού COVID-19, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.