Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 25 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμαριάς

ΑΣΕΠ: 25 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμαριάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΕ ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι
πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ,
που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ
και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
[email protected] είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Πλαζ Αρετσούς, Τ.Θ. 20109, Τ.Κ. 55110 – Καλαμαριά, υπόψη κ.
Βασιλείας Τσακατσώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2310450340)

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩ