Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 25 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

ΑΣΕΠ: 25 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη,  ΙΔΟΧ Προσωπικού συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (ΚΚΠΠΑ).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 30/12/2021 έως και 08/01/2022.