Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 25 Προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

ΑΣΕΠ: 25 Προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Προκήρυξη