Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 24 Προσλήψεις στο Δήμο Πύργου

ΑΣΕΠ: 24 Προσλήψεις στο Δήμο Πύργου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.