Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 23 Προσλήψεις στο Δήμο Κηφισιάς

ΑΣΕΠ: 23 Προσλήψεις στο Δήμο Κηφισιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημόσιο

Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι τριών (23) ατόµων, για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (αντιµετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών).

 

 

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ