Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 21 Προσλήψεις στο Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

ΑΣΕΠ: 21 Προσλήψεις στο Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 21 άτομα για χρονικό διάστημα 6 μηνών.