Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 20 Προσλήψεις στην Κοινωφελή Δηµοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής

ΑΣΕΠ: 20 Προσλήψεις στην Κοινωφελή Δηµοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Κοινωφελής Δηµοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/04/2022-19/04/2022