Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 20 Προσλήψεις στην ΕΡΤ

ΑΣΕΠ: 20 Προσλήψεις στην ΕΡΤ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη είκοσι (20) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

α) Για το έργο της παραγωγής ή και της παρουσίασης των ενημερωτικών ραδιοφωνικών εκπομπών της πρωινής, μεσημβρινής και βραδινής ζώνης, από τις 06:00 έως και τις 24:00 (προγραμματισμένων ή εκτάκτων), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου, σε πέντε (5) Δημοσιογράφους.
β) Για το έργο της παραγωγής και της οπτικοποίησης των θεμάτων των ενημερωτικών τηλεοπτικών εκπομπών και των κεντρικών δελτίων ειδήσεων (προγραμματισμένων ή έκτάκτων), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου, σε δύο (2) Δημοσιογράφους – Παραγωγούς.
γ) Για το έργο της παραγωγής και της αρχισυνταξίας των κεντρικών δελτίων ειδήσεων (προγραμματισμένων ή εκτάκτων), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου, σε δύο (2) Δημοσιογράφους – Αρχισυντάκτες.
δ) Για το έργο της αρχισυνταξίας του Γραφείου Ρεπορτάζ, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου, σε έναν (1) Δημοσιογράφο – Αρχισυντάκτη.
ε) Για ενημερωτικές εκπομπές (προγραμματισμένες ή έκτακτες), καθώς και τα κεντρικά δελτία ειδήσεων (προγραμματισμένα ή έκτακτα), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου, σε:
– έναν (1) Δημοσιογράφο – Ρεπόρτερ για ελεύθερο και αστυνομικό ρεπορτάζ,
– δύο (2) Δημοσιογράφους – Ρεπόρτερ για ρεπορτάζ έρευνας, &
– έναν (1) Δημοσιογράφο – Ρεπόρτερ για πολιτικό ρεπορτάζ.
στ) Για το έργο της παραγωγής και της παρουσίασης τω ειδήσεων και των ενημερωτικών προϊόντων διαδικτυακού περιεχομένου στην ιστοσελίδα της, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου, σε έναν (1) Δημοσιογράφο με ειδίκευση data journalism.
ζ) Για το έργο της δημιουργίας και επεξεργασίας βίντεο ως περιεχομένου του διαδικτυακού ιστοτόπου της, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου, σε έναν (1) Video Editor.
η) Για το έργο της παραγωγής των κεντρικών δελτίων ειδήσεων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου, σε δύο (2) Γραφίστες.
θ) Για το έργο της παρουσίασης των δελτίων ειδήσεων στη νοηματική, καθώς και των έκτακτων ανακοινώσεων δημοσίου συμφέροντος, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου, σε έναν (1) Δημοσιογράφο – Παρουσιαστή Διερμηνείας Νοηματικής Γλώσσας.
ι) Για το έργο της παραγωγής των ενημερωτικών τηλεοπτικών εκπομπών (προγραμματισμένων ή εκτάκτων), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου, σε έναν (1) Βοηθό Παραγωγής.

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή τους, έως 31.12.2022, με δικαίωμα παράτασης.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 20/07/2022, ημέρα Τετάρτη.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων, Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 210 607 5687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο [email protected].

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών, τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο [email protected].

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ