Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 20 Προσλήψεις για τις ανάγκες πυρασφάλειας στο Δήμο Χαϊδαρίου

ΑΣΕΠ: 20 Προσλήψεις για τις ανάγκες πυρασφάλειας στο Δήμο Χαϊδαρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1Ε/2022: Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής

Πρόσληψη δεκαέξι (16) Υ.Ε. Εργατών – Φυλάκων Πυρασφάλειας και τεσσάρων (4) Δ.Ε. Οδηγών (κατόχων διπλώματος Γ΄ κατηγορίας με Π.Ε.Ι. και ηλεκτρονικό ταχογράφο), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ