Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ – 1Κ/2019: Πρακτική Δοκιμασία ΤΕ16 Στενογράφοι

ΑΣΕΠ – 1Κ/2019: Πρακτική Δοκιμασία ΤΕ16 Στενογράφοι

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημόσιο

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2019

 

Ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη 1Κ/2019 (ΦΕΚ 6/τ. Α.Σ.Ε.Π./21.3.2019) Ειδική Πρακτική Δοκιμασία για την πλήρωση δύο (2) θέσεων του κλάδου ΤΕ 16 Στενογράφων στη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με το συνημμένο αναλυτικό πρόγραμμα και τις σχετικές οδηγίες για τους υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι καλούνται να λάβουν μέρος στην Ειδική Πρακτική Δοκιμασία, περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα και επιπροσθέτως θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και sms.

 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο Α.Σ.Ε.Π. (τηλ. 213-1319613, 213-1319234, [email protected][email protected] ).