Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ – 1ΔΣ/2021: Οριστικοί Πίνακες Επιλέξιμων Υποψηφίων και Αποκλειομένων

ΑΣΕΠ – 1ΔΣ/2021: Οριστικοί Πίνακες Επιλέξιμων Υποψηφίων και Αποκλειομένων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1Ε/2022: Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης (6ΓΔ/2021) για την πλήρωση είκοσι (20) οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει καταρτίσθηκαν, από το 1ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (1ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για τις ακόλουθες δύο (2) θέσεις ευθύνης:

 

Tης Ομάδας Β΄ (Γενικές Διευθύνσεις με Διοικητικές αρμοδιότητες ή και με Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) των Υπουργείων:

 

  1. ΥΓΕΙΑΣ (Β18)
  2. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Β20)

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. από την Πέμπτη 11-11-2021 και ώρα 08:00 έως και τη Δευτέρα 15-11-2021 και ώρα 15:00αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

 

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή ένστασης.

 

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4):

 

Τις εργάσιμες ημέρες

Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00