Αρχική ΑΣΕΠ AΣΕΠ: 18 Προσλήψεις στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

AΣΕΠ: 18 Προσλήψεις στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου (3) «Δημιουργία οικοτροφείου για ψυχογηριατρικούς ασθενείς» της Πράξης «Ανάπτυξη υπηρεσιών και δομών ψυχικής υγείας από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ΔΑΦΝΙ». Οι συμβάσεις που θα υπογράψουν οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα έιναι για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Δείτε στο παρακάτω ενεργό σύνδεσμο τις ειδικότητες και την προκήρυξη. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ