Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 18 προσλήψεις στο Δήμο Κιλελέρ

ΑΣΕΠ: 18 προσλήψεις στο Δήμο Κιλελέρ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Κιλελέρ.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό 2/2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 26/7/2022 έως και 8/8/2022