Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 17 Προσλήψεις στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

ΑΣΕΠ: 17 Προσλήψεις στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ