Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 16 θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

ΑΣΕΠ: 16 θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το εμφαινόμενο στην προκήρυξη χρονικό διάστημα.

7 άτομα για το Δήμο Ανατολικής Σάμου

9 άτομα για το Δήμο Ορεστιάδας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 13/05/2021 έως και 19/05/2021.