Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 16 θέσεις εργασίας σην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων

ΑΣΕΠ: 16 θέσεις εργασίας σην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα
συνημμένα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση efatri@culture.gr,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Δ. Καλαμάτα, αρ. 3 – Τ.Κ. 42131 – Τρίκαλα, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Μαρία
Θεοφάνους και κ. Αθηνά Καλαμίδα (τηλ. επικοινωνίας: 24310 76647), εντός προθεσμίας πέντε
(5) εργασίμων ημερών (από 17-05-2021 έως 21-05-2021),που αρχίζει από την επομένη της
καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της
ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.

 

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ την προκήρυξη