Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 16 προσλήψεις στη ΠΕ Χανίων

ΑΣΕΠ: 16 προσλήψεις στη ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημόσιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 16 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

 

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά δεκαέξι (16) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών,
στο Πρόγραµµα Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2021 της ∆ιεύθυνσης
Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων που
εδρεύει στο ∆ήµο Χανίων.

Δείτε την προκήρυξη εδώ