Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 15 Προσλήψεις στο Δήμο Ρεθύμνης

ΑΣΕΠ: 15 Προσλήψεις στο Δήμο Ρεθύμνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.