Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 15 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας

ΑΣΕΠ: 15 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογία» της πράξης «Αρδευτικό έργο ελαιώνα Άμφισσας, Ν. Φωκίδας»για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-04-2022, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 19/11/2021 έως και 23/11/2021