Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 15 προσλήψεις στην Δ.Ε.Υ.Α Ηρακλείου

ΑΣΕΠ: 15 προσλήψεις στην Δ.Ε.Υ.Α Ηρακλείου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (∆.Ε.Υ.Α.Η.), που εδρεύει στο Ηράκλειο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
Προθεσμία υποβολής αίτησης από 22/07/2021 ηµέρα Πέµπτη έως και 31/07/2021 ηµέρα Σάββατο.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deyah.gr