Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πάρου

ΑΣΕΠ: 14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πάρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου
Νομού Κυκλάδων

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Πάρου, που εδρεύει στο Δήμο Πάρου

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ