Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 14 προσλήψεις στον Δήμο Σαλαμίνας

ΑΣΕΠ: 14 προσλήψεις στον Δήμο Σαλαμίνας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμος Σαλαμίνας ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ως εξής:
13 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
1  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄ ή C΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  από Πέμπτη 09/06/22 έως & Τρίτη 14/06/22