Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ:14 προσλήψεις στον Δήμο Χαλκιδέων

ΑΣΕΠ:14 προσλήψεις στον Δήμο Χαλκιδέων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την  πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον Δήμο Χαλκιδέων.
14 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 20/11/2021 έως και 24/11/2021