Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 14 Προσλήψεις στην ΕΦΑ Λακωνίας

ΑΣΕΠ: 14 Προσλήψεις στην ΕΦΑ Λακωνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης» της πράξης «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης» για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού. Αιτήσεις από 20/06/2022 έως και 24/06/2022.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ