Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 134 νέες προσλήψεις στη ΔΕΗ

ΑΣΕΠ: 134 νέες προσλήψεις στη ΔΕΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ Ν.Πλαστήρα

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021

Παράρτημα

Αίτηση

Αρμόδιος Υπάλληλος : Σωτηρλής Ευάγγελος τηλ.: 24410 55010 – 24410 55294

Υποβολή Αιτήσεων από Σάββατο 17.07.2021 έως και Δευτέρα 26.07.2021

αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση e.sotirlis@dei.gr
και κατ’ εξαίρεση Ταχυδρομικά με Συστημένη Επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη Διεύθυνση :
ΔΕΗ ΑΕ / ΥΗΣ Ν. Πλαστήρας – ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Τ.Κ 43100 – Τ.Θ 123
απευθύνοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Ε. ΣΩΤΗΡΛΗ τηλέφωνο 24410 55010 – 55294

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021

Παράρτημα

Αρμόδιος υπάλληλος κ. ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ Μ. τηλ. 2103355150

Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 16.07.2021 έως και Δευτέρα 26.07.2021

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021

Παράρτημα

Παράρτημα Χειρισμού Η/Υ

Αίτηση

Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 16/07/2021 έως και Δευτέρα 26/07/2021

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΛΜ/ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021

Αίτηση

Αρμόδιοι Υπάλληλοι :  ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τηλ. 2461054305 & ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ τηλ. 2461054212

Υποβολή Αιτήσεων από Τρίτη 13.07.2021 έως και Πέμπτη 22.07.2021