Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 13 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

ΑΣΕΠ: 13 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη δέκα τριών (13) ατόμων των κατωτέρω κατηγοριών εκπαίδευσης και ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος, ήτοι μέχρι τις 15-6-2022, για την κάλυψη των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν εξαιτίας των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες) «ΑΘΗΝΑ» και «ΜΠΑΛΛΟΣ» που εκδηλώθηκαν από 7 έως 16-10-2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 27/11/2021 έως και 06/12/2021