Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 122 θέσεις μονίμων στο υπουργείο Πολιτισμού – Προσόν το πτυχίο ΑΕΙ...

ΑΣΕΠ: 122 θέσεις μονίμων στο υπουργείο Πολιτισμού – Προσόν το πτυχίο ΑΕΙ και ΤΕΙ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 122 θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Θα προσληφθεί προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: μηχανικοί, διοικητικοί, αρχαιολόγοι, πτυχιούχοι πληροφορικής, τεχνικοί και συντηρητές.

Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Πρόκειται για τα προσόντα της γνώσης χειρισμού Η/Υ, της άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών, της άριστης γνώσης Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας κλπ.

Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα ΕΔΩ