Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 12 Προσλήψεις στο Δήμο Πύργου

ΑΣΕΠ: 12 Προσλήψεις στο Δήμο Πύργου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.