Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 12 Προσλήψεις στο Δήμο Πεντέλης

ΑΣΕΠ: 12 Προσλήψεις στο Δήμο Πεντέλης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Προκήρυξη